قوانین و مقررات

قوانین و مقررات:

  1. شما با عضویت در سایت ما کلیه قوانین و مقررات را پذیرفته و بر اساس آن نیز در کلیه مراجع قضایی و حقوقی سراسر کشور قابل پیگیری می باشد.
  2. عضویت در سایت ما رایگان است و هیچ گونه وجهی بابت آ« دریافت نخواهد شد.
  3. کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی حق ثبت نام در سایت ما را دارند و افراد با داشتن سن قانونی 18 سال به بالا مسئول پرداخت ها و سایر مسایل مربوطه می باشند.
  4. هر فرد می تواند در سیستم ما چند حساب کاربری داشته باشد و از این نظر هیچ گونه محدودیتی وجود نخواهد داشت. بدیهی است اطلاعات بلیط های صادر شده و یا سایر خدمات بر اساس اطلاعات ثبت نامی درج خواهد شد.
  5. در صورتی که در جاهای از سایت اطلاعات قابل رویت و یا چاپ هستند مسئولیت حفظ اطلاعات با خود شما می باشد.
  6. لطفا رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و از رمز های پیچیده تر استفاده نمائید.
  7. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق صفحه تماس با ما، در کلیه ساعات شبانه روز و در کلیه ایام هفته اقدام فرمائید.